Zieliński, T. J. „Seminaria Duchowne, Seminaria I szkoły Teologiczne Nierzymskokatolickie W Prawie Polskim”. Rocznik Teologiczny, t. 60, nr 4, maj 2023, s. 627, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/429.