Milerski, B. „Wyobrażona wspólnota, Czyli O Znaczeniu Dobra wspólnego I szczególnej Misji Akademii”. Rocznik Teologiczny, t. 60, nr 4, maj 2023, s. 655, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/430.