Sojka, J. „40-Lecia Partnerstwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej I Wydziału Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma W Bonn”. Rocznik Teologiczny, t. 60, nr 4, maj 2023, s. 665, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/432.