Zieliński, T. J. „Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki Przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty Historyczne I Prawne)”. Rocznik Teologiczny, t. 56, nr 1, czerwiec 2014, s. 155-80, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/45.