Zieliński, T. J. „ 278”. Rocznik Teologiczny, t. 52, nr 1-2, czerwiec 2023, s. 317, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/468.