Zieliński, T. J. „Miejsce Religii W porządku Konstytucyjnym Wielkiej Brytanii”. Rocznik Teologiczny, t. 51, nr 1-2, czerwiec 2023, s. 59, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/474.