Sojka, J. „Konferencja Naukowa Eklezjologia Konfesyjna Wobec współczesnych Wyzwań Ekumenicznych, Warszawa, 27 Listopada 2012 (Jerzy Sojka)”. Rocznik Teologiczny, t. 54, nr 1, czerwiec 2023, s. 316, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/499.