Slawik, J. „Rdzeń n)p W Biblii Hebrajskiej W Relacji Do Znh”. Rocznik Teologiczny, t. 65, nr 2, grudzień 2023, s. 249-05, doi:10.36124/rt.2023.11.