Slawik, J. „«Są Bowiem Eunuchowie, którzy Takimi Się Urodzili Z łona matki» – Nowa Propozycja Interpretacji Mt 19,12”. Rocznik Teologiczny, t. 65, nr 4, luty 2024, s. 657-80, doi:10.36124/rt.2023.24.