Shumylo, S. „Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi I białoruskimi Ziemiami W Rzeczypospolitej XVI Wieku”. Rocznik Teologiczny, t. 65, nr 4, luty 2024, s. 693-11, doi:10.36124/rt.2023.26.