Borkowski, A. „Organizacja Kościoła prawosławnego W II Rzeczypospolitej (1918-1921)”. Rocznik Teologiczny, t. 65, nr 4, luty 2024, s. 713-39, doi:10.36124/rt.2023.27.