Gizicka, D. „Społeczny Kontekst Braterstwa I Przyjaźni W świetle książki: Zduniak, Agnieszka, I Artur Wysocki. 2023. Powszechne Braterstwo a Lokalna przyjaźń. Wokół Encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego S”. Rocznik Teologiczny, t. 65, nr 4, luty 2024, s. 899-08, doi:10.36124/rt.2023.32.