Sojka, J. „Zagadnienie obecności Chrystusa W Wieczerzy Pańskiej W Publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”. Rocznik Teologiczny, t. 57, nr 2, czerwiec 2015, s. 203-44, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/62.