Hałambiec, K. „Teologia Przebudzenia Religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst Historyczny, źródła I Jej wpływ Na późniejszy Rewiwalizm”. Rocznik Teologiczny, t. 57, nr 3, wrzesień 2015, s. 299-18, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/65.