Kluczyński, A. „ Warszawa 2015”. Rocznik Teologiczny, t. 57, nr 3, wrzesień 2015, s. 375-80, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/68.