Milerski, B. „Przemówienie Rektora ChAT”. Rocznik Teologiczny, t. 57, nr 4, grudzień 2015, s. 539-42, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/82.