Sojka, J. „Warunki Dopuszczenia Do Sakramentu Ołtarza W Refleksji Światowej Federacji Luterańskiej Z Lat 1947-2010”. Rocznik Teologiczny, t. 58, nr 1, marzec 2016, s. 59-74, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/85.