1.
Sojka J. Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej. rt [Internet]. 30 grudzień 2017 [cytowane 22 czerwiec 2024];59(4):803-19. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145