1.
Zieliński TJ. Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. rt [Internet]. 12 czerwiec 2023 [cytowane 22 czerwiec 2024];52(1-2):317. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/468