1.
Gizicka D. Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego s. rt [Internet]. 22 luty 2024 [cytowane 24 maj 2024];65(4):899-908. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/570