Zespół redakcyjny

REDAKCJA
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – redaktor naczelny
dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – członek redakcji
dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT – członek redakcji
dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – sekretarz redakcji

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
dr Andrzej Baczyński
dr Doroteusz Sawicki

REDAKTORZY JĘZYKOWI
dr Marina Čistiakova (język rosyjski)
mgr Christiane Schultheiß (język niemiecki)
Karen Forth (język angielski)

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA
JE metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak), ChAT
abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, ChAT
bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, ChAT
prof. dr hab. Atanolij Aleksiejew, Państwowy Uniwersytet w Petersburgu
prof. dr Marcello Garzaniti, Uniwersytet we Florencji
prof. dr hab. Michael Meyer-Blanck, Uniwersytet w Bonn
prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
prof. dr Urs von Arx, Uniwersytet w Bernie
prof. dr hab. Piotr Wilczek, Uniwersytet Warszawski

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC