Dofinansowanie

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0441/2021/1 z dnia 22 listopada 2022 r. Okres realizacji projektu: 22 listopad 2022 r. – 21 października 2024 r. Wartość dofinansowania 80 000,00 PLN. Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma Rocznik Teologiczny w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC