Opublikowane: 2018-12-151

Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390.

Tadeusz J. Zieliński

Abstrakt

Recenzja

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zieliński, T. J. (2018). Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390. Rocznik Teologiczny, 60(3), 407–415. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/178

Cited by / Share