Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wojciechowska, K. (2023). Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33. Rocznik Teologiczny, 61(4), 587. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/314

Cited by / Share