Opublikowane: 2023-05-301

Popularność kultu Krzyża Świętego w okresie potrydenckim i jej wpływ na kwestie artystyczne

Barbara Świadek

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Świadek, B. (2023). Popularność kultu Krzyża Świętego w okresie potrydenckim i jej wpływ na kwestie artystyczne. Rocznik Teologiczny, 61(2), 247. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/410

Cited by / Share