Opublikowane: 2023-11-251

Geneza nauki konfirmacyjnej jako formy kształcenia konfesyjnego w tradycji protestanckiej

Abstrakt

W Kościołach ewangelickich zajęcia konfirmacyjne są traktowane jako uzupełnienie edukacji religijnej prowadzonej w szkole. Szkolna edukacja religijna ma charakter dialogiczny i jest elementem edukacji ogólnej. Kościoły tradycji reformacyjnej prowadzą dodatkową formę edukacji konfesyjnej, jaką są zajęcia konfirmacyjne. W Polsce – ze względu na diasporalny charakter Kościoła luterańskiego i reformowanego – zajęcia konfirmacyjne są zintegrowane z nauką religii. Tym niemniej są one rozbudowane o dodatkowe aktywności. W niniejszym artykule przedstawiam genezę zajęć konfirmacyjnych jako aktu religijnego i pedagogicznego. Analizy historyczne mają istotne znaczenie dla współczesnego rozumienia edukacji religijnej. Potwierdzają, że jest możliwy balans między edukacją religijną w szkole a formacją konfesyjną.

Słowa kluczowe:

zajęcia konfirmacyjne, edukacja religijna, edukacja ogólna, protestantyzm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Byrtek, E. (2023). Geneza nauki konfirmacyjnej jako formy kształcenia konfesyjnego w tradycji protestanckiej. Rocznik Teologiczny, 65(1), 93–110. https://doi.org/10.36124/rt.2023.05

Cited by / Share