Opublikowane: 2023-12-221

Kuntillet ‘Ajrud – punkt zwrotny w interpretacji historii Izraela i Judy?

Abstrakt

Kuntillet ‘Ajrud dostarcza nam wiele intersujących danych na temat religii starożytnego Izraela oraz jego historii. W artykule akcent położony jest znaczenie tego stanowiska archeologicznego  dla tej ostatniej. W świetle danych płynących z tekstów znalezionych w tym miejscu przedstawiona jest popularna dziś teza o potencjalnym politycznym uzależnieniu Judy od królestwa Izraela przez cały okres istnienia tego ostatniego. Autor nie uważa, aby te dane były wystarczające do jej udowodnienia, ale zgadza się z tym, że mogą one stanowić przyczynek do dalszej dyskusji nad tą hipotezą.

Słowa kluczowe:

Kuntillet ‘Ajrud, Izrael i Juda, monarchia, zależność, Dawid

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Lemański, J. (2023). Kuntillet ‘Ajrud – punkt zwrotny w interpretacji historii Izraela i Judy?. Rocznik Teologiczny, 65(2), 187–197. https://doi.org/10.36124/rt.2023.09

Cited by / Share