Opublikowane: 2023-12-221

Ksyfilinos i przyczyny wybuchu powstania Bar Kochby

Abstrakt

Epitome Ksyfilinosa, powstały w XI-wiecznym Bizancjum skrót ksiąg 36-80 „Historii rzymskiej” Kasjusza Diona, ze względu na niepełny stan zachowania tej drugiej, stanowi niezwykle ważne źródło narracyjne dla współczesnych badaczy Antycznego Rzymu w okresie Pryncypatu. Jest tak też w przypadku powstania Bar Kochby, konfliktu stosunkowo słabo udokumentowanego w źródłach narracyjnych. Największe dyskusje toczą się wokół przyczyn tego konfliktu, dla którego Epitome Ksyfilinosa jest najobszerniejszym, zachowanym źródłem narracyjnym. Fakt niezachowania się w oryginale dzieła Diona sprawia, że badacze poddają w wątpliwość relację przedstawioną przez Ksyfilinosa, którego postrzegają jako bizantyńskie mnicha piszącego z chrześcijańskiej, a nawet antyżydowskiej perspektywy.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Biały, K. (2023). Ksyfilinos i przyczyny wybuchu powstania Bar Kochby. Rocznik Teologiczny, 65(2), 351–380. https://doi.org/10.36124/rt.2023.15

Cited by / Share