Opublikowane: 2024-02-221

Autokefaliczny Kościół Polski podczas II wojny światowej: Notatka-raport arcybiskupa grodzieńskiego Sawy (Sowietowa) do patriarchy ekumenicznego Beniamina

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia i analizuje niepublikowany raport biskupa grodzieńskiego Sawy do patriarchy ekumenicznego Beniamina na temat sytuacji, w jakiej znalazł się Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce po zajęciu Polski przez wojska nazistowskie i sowieckie (1939-1940). Celem Raportu było, z jednej strony, podniesienie świadomości Patriarchatu Ekumenicznego na korzyść Polskiego Kościoła Prawosławnego, w celu wsparcia jego autokefalicznego statusu, a z drugiej strony, potępienie antykanonicznych działań Serafina Lade w Polsce. Prezentacja zawiera różne dokumenty archiwalne i współczesną bibliografię. Oryginalny francuski tekst listu i raportu biskupa Sawy zamieszczono na końcu artykułu.

Słowa kluczowe:

notatka-raport, arcybiskup Grodna Sawa (Sowietow), Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce, II wojna światowa, patriarcha ekumeniczny Beniamin, Serafin Lade, Generalne Gubernatorstwo, metropolita Dionizy, nazistowskie wojska niemieckie, wojska radzieckie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tzoumerkas, P. (2024). Autokefaliczny Kościół Polski podczas II wojny światowej: Notatka-raport arcybiskupa grodzieńskiego Sawy (Sowietowa) do patriarchy ekumenicznego Beniamina. Rocznik Teologiczny, 65(4), 741–796. https://doi.org/10.36124/rt.2023.28

Cited by / Share