Opublikowane: 2015-09-301

Biblijno-historyczna analiza święta Przemienienia Pańskiego

Adam Magruk

Abstrakt

W powyższym artykule podjęto się próby analizy jedynie kilku z wielu aspektów, które zawiera w sobie wydarzenie Przemienienia Pańskiego. Skupiono się przede wszystkim na prześledzeniu i porównaniu opowiadania ewangelicznego dotycz ącego Metamorfozy Chrystusa, które ukazane zostało szczegółowo przez trzech Synoptyków. Zwrócono głównie uwagę na różnice i podobieństwa zachodzące w ich relacjach oraz na to, jak poszczególne elementy Ewangelii były rozumiane i interpretowane, mając na uwadze literaturę patrystyczną, badania biblistów i teologów kościelnych. Odniesiono się ponadto do poszczególnych etapów historycznego rozwoju święta Przemienienia, zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie.

Słowa kluczowe:

Chrystus, Przemienienie Pańskie, góra Tabor, obłok, święto, liturgika prawosławna, liturgika rzymskokatolicka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Magruk, A. (2015). Biblijno-historyczna analiza święta Przemienienia Pańskiego. Rocznik Teologiczny, 57(3), 271–298. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/64

Cited by / Share