Tom 65 Nr 4 (2023)
Opublikowane: 2024-02-22

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC

Rocznik Teologiczny jest teologicznym i ekumenicznym, recenzowanym czasopismem naukowym, ukazującym się nieprzerwanie od 1959 roku.

Jest forum otwartym na głosy różnorodnych środowisk religijnych i kulturowych, czasopismem interdyscyplinarnym i ekumenicznym w szerokim znaczeniu tego słowa, miejscem wymiany myśli w dyskursie naukowym. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły i rozprawy spełniające wymogi opracowania naukowego z zakresu teologii i nauk pokrewnych, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki.

Na jego łamach Rocznika Teologicznego publikowane są m.in. artykuły i rozprawy, wyniki badań naukowych, recenzje z zakresu teologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich jak historia, pedagogika religii, filozofia, socjologia, filologia, prawo wyznaniowe.

Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie się dostępne online (Archiwum) i wymienionych poniżej bazach danych. Dostęp online open jest czasowo nieograniczony.

Redakcja stosuje zasady etyczne (zob. Etyka wydawnicza).

Więcej...

  • Scopus
  • ERIH Plus
  • BazHum
  • CEJSH
  • CEEOL
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • EuroPub
Dyscypliny:
  • nauki teologiczne
SNIP 0.010 (2021)
CiteScore 0.1 (2021)
SJR 0.103 (2021)
MEiN 70 (2021)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem tekstu do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy jesteś zainteresowany recenzowaniem tekstów publikowanych w Roczniku Teologicznym? Polecamy abyś zapoznał się  z Procedurą recenzowania 

Zarejestruj się na stronie czasopisma i zaznacz opcję Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent.

Bazy cytowań
Zachęcamy badaczy naukowych, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być odpowiedni dla badaczy, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą (zobacz Open Journal Systems).