Opublikowane: 2017-12-301

Reformacja a zaistnienie, kryzys i perspektywy teologii Starego Testamentu

Andrzej Kluczyński

Abstrakt

Artykuł ukazuje, w jaki sposób teologiczne założenia Reformacji przyczyniły się do powstania dyscypliny teologii biblijnej i teologii Starego Testamentu. Następnie przedstawia zarzuty, jakie stawiano teologii Starego Testamentu pod wpływem rozwoju biblistyki, a zwłaszcza historyczno-krytycznych metod egzegezy. W ostatniej części artykuł mówi o współczesnej potrzebie istnienia i rozwoju teologii Starego Testamentu.

Słowa kluczowe:

Reformacja, sola scriptura, teologia Starego Testamentu, historia religii Izraela

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kluczyński, A. (2017). Reformacja a zaistnienie, kryzys i perspektywy teologii Starego Testamentu. Rocznik Teologiczny, 59(4), 713–726. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/141

Cited by / Share