Opublikowane: 2023-05-291

Wyższe Prawosławne Szkolnictwo Teologiczne w Polsce – przeszłość i teraźniejszość

Abstrakt

Artykuł został poświęcony historii trzech jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce oferujących studia w zakresie teologii prawosławnej. Pierwsza z nich – Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego–powstała w 1925 roku i działała przez cały okres międzywojenny. Odegrała ona istotną rolę dla stabilnego funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce, który 13 listopada 1924 roku otrzymał autokefalię od Patriarchatu
Ekumenicznego. Dwie kolejne, Sekcja Teologii Prawosławnej w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, powstały kilka lat po
II wojnie światowej, w 1954 i 1951 roku. Zapewniają one Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu wykształconych (na poziomie licencjatu lub magisterium) księży, katechetów, pracowników administracji
kościelnej, pracowników socjalnych, itp.


Słowa kluczowe:

edukacja, Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, Seminarium Prawosławne w Warszawie, Sekcja Teologii Prawosławnej, Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ostapczuk, J., & Tofiluk, J. (2023). Wyższe Prawosławne Szkolnictwo Teologiczne w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. Rocznik Teologiczny, 64(4), 744. https://doi.org/10.36124/rt.2022.27

Cited by / Share