Pobierz pliki

Zasady cytowania

Nowak, P., & Migda, A. (2023). Konferencja naukowa „Oblicza pentekostalizmu jako chrześcijańskiej tradycji mistycznej. Perspektywa międzywyznaniowa i religioznawcza” (26 listopada 2021). Rocznik Teologiczny, 63(4), 1467. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/250

Cited by / Share