Opublikowane: 2014-06-151

Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne)

Tadeusz J. Zieliński

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie stosunków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych z Papiestwem od czasu utworzenia amerykańskiej Republiki. Przynosi zarys rozwoju stosunków konsularnych obu podmiotów począwszy od schyłku XIX wieku, które ostatecznie około trzydzieści lat temu przyjęły w okresie prezydentury Ronalda Reagana kształt stałych relacji na poziomie ambasadorów. Tej analizie historycznej towarzyszą rozważania natury prawnej skupione na problematyce konstytucyjnej związanej z normą Pierwszej Poprawki, która określa zasadę rozdziału kościoła i państwa w USA.

Słowa kluczowe:

Dyplomacja USA, Watykan, Stolica Apostolska, rozdział kościoła I państwa, Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zieliński, T. J. (2014). Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne). Rocznik Teologiczny, 56(1), 155–180. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/45

Cited by / Share