Opublikowane: 2024-02-221

Personalistyczno-historyczny charakter Objawienia Bożego w myśli Włodzimierza N. Łosskiego

Abstrakt

W chrześcijaństwie wszystko zależy od Objawienia Bożego, więcej: ono samo jest rezultatemi zarazem przekazicielem Objawienia. Kategoria Objawienia Bożego stanowi klucz hermeneutyczny do zrozumienia relacji między Trójjedynym Bogiem, człowiekiem i światem, stąd sama domaga się właściwego odczytania, wszak wyznacza z jednej strony samorozumienie się chrześcijaństwa, z drugiej strony jego stosunek do innych religii czy propozycji zbawienia. Niniejszy tekst stanowi próbę prezentacji Bożego Objawienia w ujęciu jednego z najważniejszych teologów prawosławnych XX wieku, Włodzimierza N. Łosskiego, zwłaszcza pod kątem dwóch najistotniejszych wymiarów Objawienia: personalności i historyczności. Myśl Rosjanina zawiera nie tylko przenikliwe i dogłębne analizy dotyczące tego, co specyficznie chrześcijańskie w kontekście revelatio Dei, ale także niezwykle ciekawe intuicje w zakresie chrześcijańskiej teologii religii. Ich wydobycie oraz pośrednio wskazanie ich potencjału hermeneutycznego, m.in. w kontekście ekumenicznym i międzyreligijnym, wraz z zachętą do szerszego zainteresowania spuścizną teologiczną Łosskiego na naszym rodzimym gruncie, stanowi podstawowy cel tegoż przedłożenia.

Słowa kluczowe:

Objawienie Boże, Włodzimierz Łosski, personalizm, historyczność, teologia religii, specyfika chrześcijaństwa, Trójca Święta, prawosławie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Płóciennik, M. (2024). Personalistyczno-historyczny charakter Objawienia Bożego w myśli Włodzimierza N. Łosskiego. Rocznik Teologiczny, 65(3), 569–599. https://doi.org/10.36124/rt.2023.22

Cited by / Share