Opublikowane: 2024-02-221

Inkluzyjna ‘świętość’: wybrane zagadnienia eklezjologii i soteriologii płockiego nurtu w mariawityzmie

Abstrakt

Tekst dotyczy problematyki inkluzyjnego ujęcia zagadnienia ‘świętości’ w dwóch aspektach mariawickiej refleksji teologicznej: eklezjologii i soteriologii. Punktem wyjścia rozważań jest ukazanie świętości jako zagadnienia ekumenicznie ważnego, ale także i newralgicznego. Zaprezentowana jest także mariawicka optyka rozumienia pojęcia ‘świętość’ oraz propozycja modelu hagiopamięci, dotykającego pogranicza doświadczenia jednostkowego oraz wspólnotowego świętości w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Problematyka ta skłania do refleksji wokół pytań o powszechność zbawienia, kwestię potępienia, wiecznej szczęśliwości lub kary czy reinkarnacji.

Słowa kluczowe:

Kościół Starokatolicki Mariawitów, eklezjologia, soteriologia, liturgia, kanonizacja, ekumenizm, reinkarnacja, preegzystencja, mesjanizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Mames, T. D. (2024). Inkluzyjna ‘świętość’: wybrane zagadnienia eklezjologii i soteriologii płockiego nurtu w mariawityzmie. Rocznik Teologiczny, 65(3), 601–645. https://doi.org/10.36124/rt.2023.23

Cited by / Share