Opublikowane: 2013-12-151

Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530)

Jerzy Sojka

Abstrakt

Artykuł przedstawia i analizuje argumentację zastosowaną przez Filipa Melanchtona w tekście Confessio Augustana. Omówienie argumentów z jego części pierwszej uporządkowano według kategorii argumentacji odwołujących się do: 1. Pisma Świętego; 2. soborów powszechnych; 3. Symbolum Apostolicum i Athanasianum; 4. ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich; 5. odrzucenia błędnych nauk. Wśród argumentów części drugiej wyznania wyróżniono odwołania do: 1. Pisma Świętego; 2. ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich; 3. norm kanonicznych. Przeprowadzona analiza wykazała pierwszorzędne, a w kluczowych miejscach wyłączne, znaczenie argumentacji z Pisma Świętego, przy czym w części drugiej wyznania widać dążenie do jak najszerszego wykorzystania różnych typów argumentacji.

Słowa kluczowe:

Wyznanie augsburskie, sola scriptura, Biblia, sobory powszechne, Apostolski wyznanie wiary, Atanazjańskie wyznanie wiary, ojcowie Kościoła, normy kanoniczne

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sojka, J. (2013). Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530). Rocznik Teologiczny, 55(1), 47–66. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/25

Cited by / Share