Opublikowane: 2023-12-221

Rdzeń n)p w Biblii hebrajskiej w relacji do znh

Abstrakt

W artykule poddano analizie wszystkie miejsca w Biblii Hebrajskiej, w których posłużono się rdzeniem @an, by ustalić jego ścisłe znaczenie, w szczególności relacji do rdzenia hnz. W sensie dosłownym ich znaczenia są bez wyjątku odrębne. @an odnosi się do łamania wierności małżeńskiej, cudzołóstwa, które nigdzie nie zostało opisane rdzeniem hnz. Choć oba rdzenie zostały użyte w sensie przenośnym obok siebie (także w ramach paralelizmów), to nic nie wskazuje na to, by ich domeny źródłowe się ze sobą pokrywały. W najstarszych miejscach, gdzie pojawiają się one koło siebie w znaczeniu metaforycznym, tj. w Oz, wyraźnie rozróżnia się ich domeny źródłowe. W literaturze przedmiotu zatem błędnie przyjmuje się, że hnz obejmuje swoim znaczeniem cudzołóstwo, mające być właściwą metafora religijnej czy kultowej niewierności ludu wobec JHWH.

Słowa kluczowe:

Biblia Hebrajska, cudzołożyć, uprawiać nierząd, znaczenie dosłowne, znaczenie przenośne

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2023). Rdzeń n)p w Biblii hebrajskiej w relacji do znh. Rocznik Teologiczny, 65(2), 249–305. https://doi.org/10.36124/rt.2023.11

Cited by / Share