Opublikowane: 2013-12-151

Historia powstania tekstu/ów Biblii hebrajskiej - szkic

Jakub Slawik

Abstrakt

Historia sporu Abrahama z Bogiem o Sodomę i Gomorę (Rdz 18,16-33) traktowana jest nierzadko jako przykład skuteczności modlitwy wstawienniczej. Artykuł pokazuje, że opowiadanie o zniszczeniu Sodomy i Gomory należy rozumieć jako pochwałę Bożej sprawiedliwości. Boże działanie determinowane jest przez jego miłosierdzie, a karanie wynika z troski o pokrzywdzonych i z pragnienia położenia kresu popełnianej niesprawiedliwości. Artykuł omawia także historię redakcji perykopy oraz przedstawia jej podstawowe żydowskie i chrześcijańskie interpretacje.

Słowa kluczowe:

przekazy ustne, spisanie przekazów, redagowanie tekstów, kopiowanie, kanonizacja, ujednolicanie tradycji tekstowych, standaryzacja, krytyka tekstu, krytyka literacka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2013). Historia powstania tekstu/ów Biblii hebrajskiej - szkic. Rocznik Teologiczny, 55(1), 5–16. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/22

Cited by / Share