Opublikowane: 2015-12-301

Stary Testament/Tanach w chrześcijańskiej Biblii

Jakub Slawik

Abstrakt

W artykule zajęto się pytaniem o chrześcijańskie odczytywanie Biblii Hebrajskiej/Starego Testamentu, która jest jednocześnie pierwszą częścią kanonu chrześcijan i Pismem świętym Żydów (religii żydowskiej), po Auschwitz, za który teologia chrześcijańska ponosi współodpowiedzialniość. Punktem wyjścia jest prezentacja trzech współczesnych propozycji hermeneutycznych: Christopha Dohmena, Franka Crüsemanna i Waldemara Chrostowskiego. Chrystologiczna interpretacja Biblii Hebrajskiej jest możliwa jedynie świetle wiary wielkanocnej uczniów Jezusa, bez wiary wielkanocnej taka interpretacja byłaby nie do pomyślenia, bez społeczności chrześcijańskiej by nie istniała. Przy czym dla chrystologicznej interpretacji nie ma zasadniczego znaczenia, czy jej podstawą jest Biblia Hebrajska czy Septuaginta.

Słowa kluczowe:

Biblia Hebrajska, Stary Testament, Szoa, chrześcijańska hermeneutyka, interpretacja chrystologiczna, doświadczenie wielkanocne, intertekstualność, Septuaginta

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2015). Stary Testament/Tanach w chrześcijańskiej Biblii. Rocznik Teologiczny, 57(4), 401–426. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/71

Cited by / Share