Opublikowane: 2024-02-221

„Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki” – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12

Abstrakt

Szczegółowa historyczno-krytyczna analiza słów Jezusa z Mt 19,10-12 w powiązaniu z bliższym (Mt 19,3-9) i dalszym kontekstem. Opowiadam się za szerokim rozumieniem logionu Jezusa o trzech kategoriach eunuchów. Wszyscy oni mogli budzić wśród odbiorców Jezusa i Mateusza niechęć czy wręcz odrazę. Nawet jeśli Jezus chciał uświadomić uczniom wagę rezygnacji z normalnego życia małżeńskiego i posiadania potomstwa wobec przychodzącego królestwa niebieskiego, Jego logion dowartościowuje wszystkie trzy grupy „eunuchów”. Współczesne implikacje tych słów zakładają otwartość na wszystkich, którzy nie mieszczą się w normie heteroseksualnej rodziny posiadającej dzieci.

Słowa kluczowe:

Nowy Testament, logion Jezusa, eunuch, małżeństwo, osoby LBGTQ+

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2024). „Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki” – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12. Rocznik Teologiczny, 65(4), 657–680. https://doi.org/10.36124/rt.2023.24

Cited by / Share