Opublikowane: 2023-06-121

Łukasz Niesołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 598 s.

Jakub Slawik

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2023). Łukasz Niesołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 598 s. Rocznik Teologiczny, 55(1), 289. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/500

Cited by / Share