Opublikowane: 2012-12-151

O rolach kobiet w Starym Testamencie

Jakub Slawik

Abstrakt

Autor dokonuje przeglądu ról społecznych, w jakich ukazywane są kobiety na kartach Biblii Hebrajskiej. Najczęściej były one podporządkowanymi mężczyznom matkami, żonami i córkami. Pełniły jednak prawie wszystkie – z wyjątkiem kapłańskich – funkcje społeczne, przy czym sięganie po dziedziczny urząd króla zostało ocenione jednoznacznie negatywnie. W pozostałych sytuacjach działalność kobiet oceniana jest według takich samych kryteriów co aktywność mężczyzn. Kobiety nie pozostawały zamknięte w tradycyjnych rolach, ale wykraczały poza nie, zdobywając uznanie. Poemat z Prz 31,10 31 oraz opowiadania o stworzeniu i ogrodzie Eden (Rdz 1-3) są m.in. wynikiem refleksji nad pozycją kobiet w patriarchalnych świecie. W Starym Testament do głosu dochodzi krytyka patriarchalnej organizacji społecznej, która nie odpowiada stwórczym zamierzeniom Boga.

Słowa kluczowe:

Biblia Hebrajska, Stary Testament, kobieta, role społeczne, społeczeństwo patriarchalne, krytyka patriarchalnej organizacji społecznej

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Slawik, J. (2012). O rolach kobiet w Starym Testamencie. Rocznik Teologiczny, 54(1), 9–30. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/13

Cited by / Share