Opublikowane: 2024-02-221

Skąd wziął się hendiadys w Flp 1,1? O początkach, nieporozumieniach i argumentacji uporczywie powracającej w anglojęzycznych komentarzach do Flp teorii

Abstrakt

W Liście do Filipian 1,1 można znaleźć dwa terminy, które brzmią zagadkowo jak na Pawłowe pozdrowienie: su,n evpisko,poij kai. diako,noij. Są anglojęzyczni egzegeci, którzy uważają hendiadys w tym fragmencie za jedną z istotnych możliwości interpretacji. Poniższy artykuł jest poświęcony zagadnieniu, dlaczego właśnie w Flp 1,1 niektórzy dopatrują się hendiadysu i dlaczego ta idea pojawia się prawie wyłącznie w anglojęzycznych komentarzach – w kontraście do komentarzy niemieckojęzycznych. Następnie zostaną poddane analizie cztery komentarze wspominające o hendiadysie, aby zbadać i zweryfikować argumentację za tą figurą. W analizie dokładniej wyjaśniono pojęcie hendiadysu, a następnie zwrócono uwagę na fakt, iż dostrzeganie hendiadysu w Flp 1,1 opiera się przede wszystkim na niejasnych definicjach i nieporozumieniach.

Słowa kluczowe:

hendiadys, hendiadyoin, List do Filipian, figura mowy, biskup, diakon, Nowy Testament

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Olek, G. (2024). Skąd wziął się hendiadys w Flp 1,1? O początkach, nieporozumieniach i argumentacji uporczywie powracającej w anglojęzycznych komentarzach do Flp teorii. Rocznik Teologiczny, 65(4), 681–692. https://doi.org/10.36124/rt.2023.25

Cited by / Share