Opublikowane: 2016-03-301

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010

Jerzy Sojka

Abstrakt

Artykuł „Warunki dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010” przedstawia jak przebiegała dyskusja nad wymogami, których spełnienie było wymagane dla dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej na forum największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej Kościoły luterańskie – Światowej Federacji Luterańskiej. Zidentyfikowano trzy warunki, których spełnienie było wymagane dla dopuszczenia do Stołu Pańskiego: 1. przyjęcie chrztu, 2. rozróżnianie ciała i krwi Pańskiej oraz wyznanie wiary, 3. spowiedź. Dwa pierwsze spotkały się z powszechnym uznaniem, ostatni był w dyskusji kwestionowany. Omówienie w artykule uzupełnia przedstawienie dyskusji na temat form dyscypliny kościelnej.

Słowa kluczowe:

Wieczerza Pańska, Dopuszczenie, Luteranizm, Światowa Federacja Luterańska, Chrzest, dyscyplina kościelna, spowiedź

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sojka, J. (2016). Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010. Rocznik Teologiczny, 58(1), 59–74. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/85

Cited by / Share