Opublikowane: 2023-05-291

Stosunki mariawicko-rzymskokatolickie o charakterze nieformalnym w latach 1945-1970

Abstrakt

Tekst omawia powojenne relacje mariawicko-rzymskokatolickie o charakterze nieformalnym w latach 1945-1970. Skoncentrowano się w nim na prezentacji opinii i wysiłków przedstawicieli obu wyznań, które miały na celu ocenę przyczyn rozłamu mariawitów z Kościołem macierzystym, wyjaśnienie istniejących różnic teologicznych, normalizację dwustronnych stosunków międzykościelnych i wzajemne pojednanie. W omawianym okresie dzięki różnorodnym przemianom po II wojnie światowej i uchwałom Soboru Watykańskiego II (1962-1965) zostały przygotowane sprzyjające warunki do podjęcia w latach późniejszych oficjalnych rozmów między mariawitami i rzymskokatolikami. Zarysowane tendencje i konkretne działania niektórych księży i działaczy świeckich stworzyły podatny grunt nie tylko do przezwyciężenia wzajemnej nieufności i rozwiązania kwestii spornych, ale
również do nawiązania współpracy praktycznej w duchu miłości i szacunku.

Słowa kluczowe:

Mariawici, Kościół Mariawitów, Kościół Rzymskokatolicki, Maria Franciszka Kozłowska, ekumenizm, pojednanie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Przedpełski, B. (2023). Stosunki mariawicko-rzymskokatolickie o charakterze nieformalnym w latach 1945-1970. Rocznik Teologiczny, 64(3), 623. https://doi.org/10.36124/rt.2022.23

Cited by / Share