Opublikowane: 2013-12-151

Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych

Elżbieta Bednarz

Abstrakt

Nauczyciele katecheci wespół z innymi pedagogami stoją dziś przed poważnym wyzwaniem dotyczącym działań dydaktycznych i wychowawczych. Aby im sprostać należy pracować nad wieloma czynnikami warunkującymi pożądane efekty działań katechetycznych. Nauczyciel religii winien dbać o rozwój własnej osobowości, zwracając baczną uwagę na moralne aspekty przejawiające się w postępowaniu i postawie, czuwając szczególnie nad wzorcami osobowymi, które przejąć mogą jego wychowankowie. Kolejnym znaczącym ogniwem mogącym łączyć wzorce osobowe z oddziaływaniem dydaktycznym, tak, aby sprostać współczesnym wyzwaniom pedagogicznym jest kreatywność nauczyciela, wywołująca zainteresowanie i twórczy rozwój uczniów. Ostatnim przywołanym komponentem spajającym dojrzały obraz nauczyciela katechety są kompetencje wychowawcze, które stanowią nierozerwalny element funkcji pedagoga.

Słowa kluczowe:

nauczyciel katechta, przykłady osobowe, nauczyciel kreatywny, nauczyciel domowy, porada

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bednarz, E. (2013). Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Rocznik Teologiczny, 55(1), 273–287. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/35

Cited by / Share